Stacks Image 23857
eBike U2
eBike U2L
18 km/u
18 km/u
LG Lithium 7.8 Ah
LG Lithium 10.5 Ah
€ 1.350,-
€ 1.490,-
Stacks Image 23890
Stacks Image 23892
Stacks Image 23894
Stacks Image 23898
Stacks Image 23900
Stacks Image 23904
Stacks Image 23906